Innehaver,  jurist,  biokjemiker og rettshjelper, Beate S. Birkenfeldt

Rettshjelper

Beate S. Birkenfeldt

Slik kontakter du oss:

 

Rettshjelper Beate S. Birkenfeldt

Måseskjærveien 8

5035 Bergen

Mobil: 97191122

E-post: beate.birkenfeldt@nettjurist.no

 

Organisasjonsnummer: 982 353 963

Firmaet ble opprettet i 2000, og ble rettshjelpsfirma i oktober 2008.

Vi utfører våre tjenester fra hjemmekontor, og baserer vår virksomhet i stor grad på personlig kontakt med klientene. Dessuten utfører vi elektroniske tjenester. Vi legger stor vekt på personlig kontakt og tett oppfølgning av våre klienter.

Vi utfører også utredningsarbeid for private og offentlige aktører som eksempelvis advokatkontorer,  bank– og forsikringsselskap, kommune, tilsynsorganene, direktorater og departementer.

Vi holder til på Sandviken Brygge i Bergen, Måseskjærveien 8. Fra et lyst og trivelig kontor har jeg tilgang til de viktigste aktuelle databaser, og jeg arbeider med å finne raske konstruktive og gode løsninger for deg. Praktisk faglig kunnskap kombinert med forskererfaring bidrar til dette!