Om oss

Beate S. Birkenfeldt-

Innehaver og juridisk ansvarlig

 

Utdannelse:

· Utdannet jurist ved UiB våren 2001

· Fullført 1.fase medisin ved Københavns Universitet våren 1999

· Utdannet biokjemiker ved UiB, Cand. Scient., våren 1997

Sentrale arbeider:

· Juridisk betenkning på oppdrag fra Arbeids– og inkluderingsdepartementet; tittel: ”Rettigheter og skjønnsanvendelse som virkemidler på hjelpemiddelområdet”. 2009

· Juridisk doktorgradavhandling med tittel ”Tvangsmedisinering og integritetsvern i psykiatrien – veier ut av et rettslig og etisk dilemma”. Redaksjonelle endringer gjenstår

· Norsk rett og menneskerettighetene -  utvikling, dynamikk og samspill; Det Juridiske Fakultets Skriftserie, nr 89, 2003

· Kartleggingsstudien om bruken av psykofarmaka i Norge i samarbeid med professor Holm A. Holmsen og professor og overlege Anders Lund, UiB; 2002

Personlig bakgrunn:

· Sterkt bevegelseshemmet som har overvunnet de fleste problemer

 

 

Ingrid Birkenfeldt Christiansen:
 

· Mesterbrev i kjole og drakt

· Livserfaring som mor til en sterkt bevegelseshemmet person

Slik kontakter du oss:

 

Rettshjelper Beate S. Birkenfeldt

Måseskjærveien 8

5035 Bergen

Mobil: 97191122

E-post: beate.birkenfeldt@nettjurist.no

 

Organisasjonsnummer: 982 353 963