· Personskade

· Pasientskade

· Erstatning ved forbrukerkjøp

· Utredningsoppgaver relatert til nevnte saksfelt

Erstatningsrett, herunder:

Slik kontakter du oss:

 

Rettshjelper Beate S. Birkenfeldt

Måseskjærveien 8

5035 Bergen

Mobil: 97191122

E-post: beate.birkenfeldt@nettjurist.no

 

Organisasjonsnummer: 982 353 963

Sentrale arbeidsfelt for fagområdene:

Arbeidsrett, herunder:

· Ansettelse, oppsigelse, avskjedigelse og HMS

· Funksjonshemmedes stilling som arbeidsgiver og/eller arbeidsleder

Naborett, herunder:

· Håndtering av tvister mellom naboer, inklusiv utarbeidelse av avtaler

Arv– og familierett, herunder:

· Utarbeidelse av samboerkontrakt, og avtaler om særeie

· Utarbeidelse av testament

· Håndtering av diverse arverettslige spørsmål

EU– og EØS-rett, herunder:

· Utredningsoppdrag relatert til innpasning av EU– og EØS regelverk i norsk rett