Om firmaet

Firmaets idé
 

Nettjurist Beate S. Birkenfeldt er et enkeltmannsforetak hvor idealismen står i høysete!

 

Vi arbeider ut fra grunntanken om at ethvert menneske har rett på et leveverdig liv, og ikke bare på den nakne  biologiske overlevelse!

 

Enkeltindividet, familien, nærmiljøet, lokalsamfunnet og storsamfunnet har alle en rolle å spille!

 

For at alle skal kunne dra nytte av sine rettigheter, må det stilles et grunnleggende krav om at alle har mulighet til å skaffe seg den juridiske bistand som til enhver tid vil være nødvendig. Dette ut fra den kjensgjerning at det offentlige ikke alltid opptrer optimalt overfor sine medmennesker — ingen er jo perfekte, og det gjelder også dem som arbeider i det offentlige.

 

Rettshjelper Beate S. Birkenfeldt og partner Ingrid B. Christiansen ønsker å sette firmaets grunntanke ut i livet ved å kombinere høy tverrfaglig kompetanse med livslang erfaring fra en anderledes hverdag !

Rettshjelper Beate S. Birkenfeldt

Måseskjærveien 8

5035 Bergen

Mobil: 97191122

E-post: beate.birkenfeldt@nettjurist.no

 

Organisasjonsnummer: 982 353 963