Lovdata hvor du finner lover og forskrifter:

 

www.lovdata.no  

Nyttige linker

Siden vil stadig være under utvikling og oppdatering

Helsedirektoratet:

 

www.shdir.no

Helse– og omsorgsdepartementet:

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod.html?id=421 

Helse Bergen:

 

http://www.helse-bergen.no/