Pris: kr 550,00 +moms

Produkttype: 01

Nedenfor følger gjeldende prisliste oppgitt som timepris, gjelder fra 1.8.2009, over de ulike tjenester vi tilbyr deg. Vi søker om fri rettshjelp for deg som oppfyller vilkårene.

Dersom vi kan svare deg uten å måtte studere sakens dokumenter, og saken er opplagt. Vi vil også kunne gi råd om hvilke  juridiske  eksperter eller advokater du kan kontakte dersom vi ikke kan hjelpe deg.

Generell forespørsel om dine rettigheter

Pris: kr 850,00 +moms

Produkttype: 02

Dersom vi skal følge opp saken din—og forhåpentligvis løse den for deg uten rettssak. Skulle saken kreve domstolsbehandling vil vi anbefale advokat til deg eller jeg fungerer som din prosessfullmektig etter søknad til domstolen.

Vi følger opp saken din

Pris: Etter avtale      

Produkttype: 03

Vi påtar oss ulike oppdrag og utredningsarbeid for offentlige etater, næringsliv og organisasjoner innefor våre fagområder. Pris og øvrige vilkår avtales med den enkelte aktør.

Oppdrag, utredning og lign for off. etater/næringsliv

Pris: kr 00,00

Produkttype: 04

Vi tilbyr gratis råd til mennesker med funksjonshemminger og deres familier, dersom rådene er forbundet med din, og din families spesielle livssituasjon, og det ikke gjelder en konkret sak som må følges opp.

Råd til mennesker med funksjonshemninger

Prisliste

Rettshjelper Beate S. Birkenfeldt

Måseskjærveien 8

5035 Bergen

Mobil: 97191122

E-post: beate.birkenfeldt@nettjurist.no

 

Organisasjonsnummer: 982 353 963

Konkurransedyktige priser; Høy faglig kvalitet !