· Offentligrettslig sakshåndtering og klagebehandling

· Utredningsoppgaver relatert til saksbehandling, effektivisering og kvalitetssikring

Forvaltningsrett, herunder:

Slik kontakter du oss:

 

Rettshjelper Beate S. Birkenfeldt

Måseskjærveien 8

5035 Bergen

Mobil: 97191122

E-post: beate.birkenfeldt@nettjurist.no

 

Organisasjonsnummer: 982 353 963

Sentrale arbeidsfelt for fagområdene:

Helse– og sosialrett, herunder:

· Pasientrettigheter

· Tvang i psykisk helsevern og tvungen omsorg

· Sosiale tjenester

· Utredningsoppgaver relatert til norsk helse– og sosialvesen

Trygderett, herunder:

· Sakshåndtering og klagebehandling ved samtlige trygdeytelser

· Spørsmål angående krav om hjelpemidler

· Utredningsoppgaver relatert til funksjonshemmedes rett til trygdeytelser

Diskrimineringsrett, herunder:

· Spørsmål og saksbehandling om diskriminering relatert til arbeidsliv, offentlige etater og fritid

· Håndtering av diskriminering mot funksjonshemmede i arbeidsliv og dagligliv

· Utredningsoppgaver relatert til overordnede diskrimineringsrettslige spørsmål

Sosiale menneskerettigheter, herunder:

· Argumentasjonsverktøy relatert til offentligrettslige spørsmål

· Forberedelse av saker til internasjonale menneskerettighetsorganer

· Utredningsoppdrag relatert til betydningen av sosiale menneskerettigheter for norsk rett